Home   |   Appartement   |  Prijzen  |   Bed & Breakfast   |   Beschikbaarheid   |   Contact

Disclaimer

Eigenaar van Ridderhoeve is familie Ridder, hierna omschreven als Ridderhoeve.

De op deze website getoonde informatie wordt door Ridderhoeve met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Ridderhoeve verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Ridderhoeve worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. 

Ridderhoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het eventueel niet goed functioneren van deze website.Ridderhoeve aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuistheden en onvolledigheden van de op de website vanRidderhoeveopgenomen informatie en tarieven. 

Hoewel Ridderhoeve alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Ridderhoeve niet aansprakelijk voor informatie en / of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden. 

Verwijzingen naar sites (links) die niet door Ridderhoeve worden onderhouden zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Ridderhoeve uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en / of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot sites die niet doorRidderhoeve worden onderhouden wordt afgewezen.

Prijswijzigingen en/ of typfouten voorbehouden

Concept, vormgeving en ontwikkeling van deze website


 © 22 augustus 2012 - versie 2